De laatste tijd krijg ik af en toe ook mannelijke ondernemers over de vloer die hoogsensitief zijn.

Alleen weten de meesten het niet van zichzelf en dat leidt soms tot onnodige problemen. Ik ben zelf ook hoogsensitief, dus ik vind het fantastisch om mannen te coachen waarmee ik diepzinnige gesprekken kan voeren. Deze mannen zitten doorgaans vol ideeën en denken over dingen na. Over het algemeen kunnen ze ook goed luisteren, zijn ze warm en empathisch en als je dieper graaft, blijken ze nog spiritueel ook. In de loop der jaren heb ik zelf mijn hoogsensitiviteit leren accepteren en er mee leren omgaan. Intussen is het zelfs mijn grootste kracht geworden, maar daarover een andere keer meer. Vandaag wil ik het vooral hebben over de mannelijke HSP ondernemer.

Voor de duidelijkheid geef ik jullie hierbij nog eens de definitie van Elaine Aaron van hoogsensitieve mensen:

Hoogsensitiviteit is volgens Aaron een neutrale en aangeboren temperamentseigenschap waardoor hoogsensitieve mensen:

 • Nauwkeuriger waarnemen

 • Dieper en langer nadenken vooraleer ze tot handelen overgaan

 • Over het algemeen emotioneler reageren op zowel positieve als negatieve gebeurtenissen in hun omgeving

Bij hoogsensitieve volwassenen worden vooral de hersengebieden sterker geactiveerd die zich bezighouden met informatieverwerking, bewustzijn, empathie en het plannen van handelingen.

Gelukkig begint de term HSP bij het grote publiek stilaan bekend te worden. Maar toch heb ik de indruk dat vrouwen hun gevoeligheid meer kunnen en mogen uiten dan mannen. Als je weet dat ongeveer 25% van de bevolking hoogsensitief is, dan is dus ook een kwart van de mannen bovengemiddeld gevoelig. HSP mannen vind je dus zeker niet alleen bij leraars, kunstenaars, verplegers of psychologen, maar bv ook bij ondernemers.

Een HSP man die niet weet dat hij HSP is, voelt zich in de huidige westerse maatschappij vaak verward: hij begrijpt zichzelf niet en veroordeelt zichzelf. In het slechtste geval krijgt hij een burn-out of vlucht in (alweer) een nieuwe liefde, alcohol, overmatig sporten enz….

Hij zit vaak met bepaalde overtuigingen die hem helemaal niet verder helpen, zoals:

 • Ik ben niet ambitieus genoeg.

 • Ik ben te naïef: ik werk hard, maar verdien veel te weinig in verhouding met het aantal gepresteerde uren.

 • Ik zie wat er fout gaat in de organisatie, maar zelf ben ik geen echte ‘leider’ of baas.

 • Mijn werk is mijn passie, ik hoef daar niet te veel geld mee te verdienen.

 • Ik ben een moeilijk persoon om mee samen te leven.

Kortom, HSP-ers onderschatten vaak zichzelf of beseffen niet dat ze ‘niet depressief maar gewoon overprikkeld’ zijn.

Ze kennen hun eigen gevoeligheid en noden onvoldoende, kennen hun ware talent niet en durven dus niet het leven te leiden dat ‘echt’ bij hen past. Daarnaast zijn HSP-ers vaak helpers en pleasers die moeilijk neen kunnen zeggen. Ze hebben een streng rechtvaardigheidsgevoel en vinden het moeilijk om anderen teleur te stellen.

Natuurlijk kampen niet alle hoogsensitieve mannen met dezelfde problemen. De ene is van nature al een beetje extraverter dan de andere. Maar grosso modo hebben ze wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

Ik lijst er hier enkele op:

 • Ze halen vooral hun energie uit werk dat ze ‘zinvol’ vinden en liefst waarbij ze anderen kunnen helpen.

 • Ze zijn creatief en vaak goed in verschillende zaken, sommigen combineren 2 tot 3 verschillende jobs of ze hebben veel hobby’s.

 • Ze zijn soms ook vrij huiselijk (koken graag, zorgen meer voor de kinderen dan de doorsnee man, waarderen orde en netheid).

 • Ze hebben nood aan tijd en ruimte voor zichzelf (vooral als ze vaak vertoeven in drukke omgevingen met veel lawaai of mensen).

 • Ze hebben een afschuw van geweld.

 • Ze zijn zeer gewetensvol, hechten veel belang aan de natuur & de wereld in het algemeen.

 • Ze zijn gevoelig voor schoonheid en sfeer.

In coaching sessies met HSP mannen hoor ik dat ze onze huidige samenleving als heel belastend ervaren: van een ‘echte’ man wordt toch verwacht dat die hard en stoer is en competitief? Mannen huilen niet en kunnen toch tegen een stootje. Daarom hebben velen zich in de loop der jaren zo hard proberen aanpassen aan hun omgeving en dat wat van mannen wordt verwacht, dat ze hun eigen gevoel ergens onderweg verloren zijn en op anderen zelfs gevoelloos kunnen overkomen.

Onder HSP-ers zie ik doorgaans twee verschillende types mannen.

Enerzijds heb je de zeer succesvolle man die zich ‘leeg’ voelt omdat hij steeds een masker heeft opgezet om te voldoen aan de norm en om zijn gevoeligheid te verbergen. Anderzijds is er ook zoiets als de gefrustreerde HSP-er die vroeger vaak gepest werd, zichzelf te soft vindt en zichzelf dus systematisch onderschat, zeker in vergelijking met zijn stoere vrienden.

Beide soorten HSP mannen hebben het moeilijk, vooral omdat ze hun eigen ‘zachtheid’ niet (er)kennen, laat staan dat ze het als een kracht zien. Terwijl het dat natuurlijk wel is!

Gelukkig kan coaching baten bij allebei de types mannen. Eens hoogsensitieve mannen weten wat hun talenten zijn en hoe ze die best in de verf kunnen zetten en toch zichzelf kunnen blijven, dan is de sky the limit. Meer nog, gedurende een coaching traject zie ik hen vaak veranderen van ‘lijders’ naar echte ‘leiders’. En hoe mooi is dat niet? Onze wereld heeft immers nood aan meer van deze sensitieve, krachtige leidersfiguren, zowel mannelijke als vrouwelijke!

Op jouw succes!

Annemie